Welkom op de mobiele website van

Fanfare Juliana Munstergeleen

Oud-papier inzameling

Voor het instandhouden van een grote vereniging als de Fanfare Juliana Munstergeleen is veel geld nodig.
De vereniging is daarom voortdurend bezig met het werven van fondsen waarmee de financiele gezondheid van de vereniging gewaarborgd kan worden.

Een van de belangrijkste inkomstenbronnen van de vereniging is de oud-papier inzameling.

Op iedere derde zaterdag van de maand wordt 's morgens van 8:30 tot 12:00 uur op het Kerkplein in Munstergeleen papier ingezameld.

Let op: op het Fatimaplein en Schoutenstraat worden geen containers meer geplaatst.

Leden van de Fanfare Juliana Munstergeleen zijn aanwezig om u te helpen met het uitladen van het papier en om er voor te zorgen dat dit op een propere en ordelijke wijze in de container gedeponeerd wordt.

Om de overlast voor de buurt(bewoners) zo klein mogelijk te houden verzoeken wij u het oud-papier uitsluitend op zaterdagmorgen aan te bieden.

Zoals reeds gezegd, de oud-papier inzameling is een van de belangrijkste inkomstenbronnen van de vereniging. Als u wilt meehelpen aan het instandhouden van een vereniging die veel voor de Munstergeleense gemeenschap doet, verzoeken wij u uw oud-papier naar onze container te brengen in plaats het aan de straat te zetten.

Het inleveren van andere materialen dan papier en karton, zoals plastic, piepschuim en hout (en zelf glas!) kost de vereniging uiteindelijk geld. Wij verzoeken u daarom om uitsluitend 'schoon' papier en karton in te leveren.

Bij voorbaat dank voor uw papier. We zullen de inkomsten verantwoord besteden.

September Wijnfeesten maand in Munstergeleen.
Hier Uw advertentie? Neem dan contact op met de Webmaster Fanfare Juliana Munstergeleen.
Copyright © 2006-2020 Fanfare Juliana Munstergeleen