Welkom op de mobiele website van

Fanfare Juliana Munstergeleen

Oud-papier inzameling

Voor het instandhouden van een grote vereniging als de Fanfare Juliana Munstergeleen is veel geld nodig.
De vereniging is daarom voortdurend bezig met het werven van fondsen waarmee de financiele gezondheid van de vereniging gewaarborgd kan worden.

Een van de belangrijkste inkomstenbronnen van de vereniging is de oud-papier inzameling.

Op iedere eerste zaterdag van de maand (tenzij dit een feestdag is, dan de volgende zaterdag) worden 's morgens van 9 tot 12 uur papiercontainers op 3 plaatsen in Munstergeleen geplaatst, en wel op het Kerkplein, op het Fatimaplein en bij de parkeerplaatsen op de Schoutenstraat.

Leden van de Fanfare Juliana Munstergeleen zijn aanwezig om u te helpen met het uitladen van het papier en om er voor te zorgen dat dit op een propere en ordelijke wijze in de containers gedeponeerd wordt.

Om de overlast voor de buurt(bewoners) zo klein mogelijk te houden verzoeken wij u het oud-papier uitsluitend op zaterdagmorgen aan te bieden.

Zoals reeds gezegd, de oud-papier inzameling is een van de belangrijkste inkomstenbronnen van de vereniging. Als u wilt meehelpen aan het instandhouden van een vereniging die veel voor de Munstergeleense gemeenschap doet, verzoeken wij u uw oud-papier naar onze containers te brengen in plaats het aan de straat te zetten.

Het inleveren van andere materialen dan papier en karton, zoals plastic, piepschuim en hout (en zelf glas!) kost de vereniging uiteindelijk geld. Wij verzoeken u daarom om uitsluitend 'schoon' papier in te leveren.

Bij voorbaat dank voor uw papier. We zullen de inkomsten verantwoord besteden.

September Wijnfeesten maand in Munstergeleen.
Hier Uw advertentie? Neem dan contact op met de Webmaster Fanfare Juliana Munstergeleen.
Copyright © 2006-2020 Fanfare Juliana Munstergeleen